ERZİNCAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı İlan Edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 03/11/2020 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programını ilan etmiştir.
2020 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı İlan Edildi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 30.000.000 TL'dir. Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek 200.000 TL-2.500.000 TL asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır. Proje başvuruları 28/12/2020 saat 23:59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 28/12/2020 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 04/01/2021 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 04/01/2021 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu doğrultuda program rehberinde yer alan kapsamda başvuruda bulunabilecek kurumlarımız başvuru gerçekleştirebileceklerdir.

Fatih Mahallesi 719. Sokak No.28 - (446) 214 16 05 214 20 73

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.