ERZİNCAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan’nın Gururu Öğrenciler Stajlarını İngiltere’de Yapacaklar

Erzincan’nın Gururu Öğrenciler Stajlarını İngiltere’de Yapacaklar

Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Şubat 2017 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan “Avrupa´da Mobilya ve Dekorasyon Stajı” isimli proje Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş olup, 01.04.2018-28.04.2018 tarihleri arasında İngiltere’nin Dudley kentinde bulunan Dudley Kolejin’de uygulanacaktır.

Proje, özel eğitim alanında eğitim gören 10 öğrenci ve 4 öğretmeni kapsamaktadır. Öğrenciler; kendi alanlarında elde etmiş oldukları başarıya göre değerlendirilerek projeye katılmaya hak kazanacaklardır.

Projenin amacı ve içeriği hakkında bilgi veren Okul Müdürü Yunis KABİL “Bildiğiniz üzere her insan bir diğerinden farklı karaktere sahip olarak dünyaya gelmektedir. Karakter farklılıkları zihinsel, bedensel ve duyuşsal alanda olabilmektedir. Eğitim ile insanın sahip olduğu bu karakter özelliklerini geliştirmesi, eleştirel düşünme yeteneğini kazanması, yeteneklerini gelişmesi ve özgün bir kişilik kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan bireyin yaratma gücü ve yeteneklerini toplum yararına yöneltmek, kullanmak ve verimli kılmak büyük ölçüde bireylerin sağlıklı yetiştirilmesine ve aldıkları eğitime bağlıdır. Günümüzde çağdaş eğitim, bireylere gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmakla kalmayıp, bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlanma mecburiyetinde kalmıştır. Dolayısıyla özel gereksinimli bireyleri toplumun etkin bireyleri yapma amacıyla onların mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirecek şekilde eğitim gereksinimlerinin karşılanması önem kazanmıştır.

Bütün toplumlar kendisine uygun insan modelini oluşturma çabası içerisindedir. Okulumuz öğrencilerin toplumsal normlara uygun bir şekilde davranmalarını sağlayarak, toplumun kendilerinden bekledikleri davranışları kazandırmayı amaçlamaktadır. Okulumuz bu amaca yönelik olarak hazırlanmış derslerde, derslerin amaçlarına göre yaşantıları hazırlayarak ve öğretim süreçlerini işe koşarak öğrencilere toplumun beklediği davranışları ve ortak normları kazandırmayı planlamaktadır. Nitekim programın hazırlanması kadar uygulanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirmesi de önemli bir etkendir.

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için çalışmak, bir işe sahip olmak durumundadırlar. Tüm toplum için gerekli olan bu durum özellikle engelliler için daha da önemlidir. Her insan gibi engelli bireylerin de sosyal ve ekonomik ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diğer insanlardan daha fazla sorunla karşılaştıkları görülmekte, gerek eğitimleri gerekse daha sonrasında istihdamları bakımından zorluk yaşadıkları düşünülmektedir.  Engelli bireyleri topluma kazandırmanın en önemli yolu ise onları eğitmek ve bir iş sahibi yapmaktır.

Toplumun tüm bireyleri için önemli olan çalışma hakkı, engelliler için, yaşadıkları topluma katılmada kilit rol oynamaktadır. Bir şey üretmek için bedensel ve zihinsel olarak çaba harcama anlamına gelen çalışma, birey ve içinde yaşadığı toplum açısından çok önemli anlamlar içermektedir. Her şeyden önce bireyin güven içinde var olabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi çalışmasına bağlıdır.

Bir meslek ve iş sahibi olamayan kimseler sosyal ve ekonomik güvenden yoksun bir yaşam sürdürürler. Engelli bireylerin güven duygularını geliştirmek, gerçekçi bir benlik kavramı kazandırmak ve başkalarına bağımlılıklarını azaltmak için onlara en iyi yapabilecekleri işi öğretmek gerekmektedir.

İşverenlerin engelli bireyler hakkındaki yanlış bilgi ve önyargıları istihdamı kısıtlamaktadır. Bu nedenle, engelli bireylere sadece en iyi yapabilecekleri işi öğretmek yeterli olmamakta bireyleri istihdam edilmeleri ve bunun sürdürülmesi de aynı derecede önem taşımaktadır.

Mesleki eğitimin bir hak olduğu bilinen bir gerçekken, engellilerin, özellikle zihinsel engellilerin mesleki eğitimlerinin ve mesleğe yönlendirilmelerinin sınırlı sayıda kurum tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, meslek edinme adına tüm bireylerin yararlandığı, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezlerinin mesleki eğitim olanaklarından zihinsel engelli bireylerin yeterince yararlanamadığı düşünülmektedir.

Engellilerin, engelliliklerinin giderilmeye çalışılması veya bunun mümkün olmadığı hallerde onlara yaşamları için gerekli maddi ve manevi olanakların sağlanması gerekmektedir. Ancak bundan daha da önemlisi; bu kişilerin çalışma hayatında yer almalarını sağlanmalıdır.

Projemizin amacı, öğrencilerimizin temel becerilerinin yanı sıra, kişisel uyum becerileri, topluma uyum becerileri ya da günlük yaşam becerileri, mesleğe hazırlık ve mesleki becerilerinin Dudley Kolejinde yapılacak staj çalışmalarıyla desteklenmesidir. Bu sayede becerileri gelişen öğrencilerimizin kendi hayatlarını idame ettirebilecek bir iş ve meslek sahibi olmalarına ve istihdamlarına katkı sağlanacaktır. Öğrencilerimizin bu sayede toplumsal hayata katılmalarına destek olunacaktır.” dedi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile imzalanacak sözleşmeden sonra katılımcı seçimi ile ilgili kriterler yapılacak bilgilendirme toplantısı ile öğrencilere duyurulacaktır.

 

 

Mengüceli Mah. Kamu Lojmanları 1311. Sok.No10 - (446) 214 16 05 214 20 73

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.