ERZİNCAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Kantin İhalesi

14.09.2020 Pazartesi günü 14:00 da Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacak olan Erzincan Anadolu Lisesi Kantini ihalesine ait ilan metni.
Okul Kantin İhalesi

İHALE

ANADOLU LİSESİ KANTİNİ

    (Okul Aile Birliği Başkanlığından)

 

MADDE-1) Mülkiyeti, Defterdarlık hazineye ait olup, Okul Aile Birliği Başkanlıklarınca kiraya verilecek okul kantinleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur.

 

 

 

 

OKUL ADI          

 

MUHAMMEN BEDEL

AYLIK

 

MUHAMMEN

BEDEL

8,5 AYLIK

 

GEÇİCİ

TEMİNATI

         

    

İHALE

TARİHİ

 

 

İHALE

SAATI

 

ÖĞRENCİ VE PERSONEL SAYISI

Erzincan Anadolu Lisesi

1.100,00 TL

 

    9.350,00 TL

560,00 TL

 

14.09.2020

 

14.00

 

Öğrenci sayısı : 564

         Personel Sayısı:   49

 

MADDE-2)Yukarıda belirtilen Okul kantininin kiraya verilmesi.

        

         MADDE-3)İhale yukarıda belirtilen tarihte, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda ihale    

        Komisyonu ve ihaleye katılanların huzurunda okulların karşılarında bulunan ihale saatinde

        başlayacaktır.

 

MADDE-4)İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda yazılı şart ve belgeler aranır.

 

a)İhale komisyonu başkanlığına hitaben yazılmış ihaleye katılma istek dilekçesi,(Matbu)

 

b)Gelir vergisi mükellefi olacağına dair taahhütname,(Matbu)

 

c)Nüfus cüzdan örneği (Fotokopisi)

 

d)Sabıka kaydı (Sabıkalı olmadığına ait)

 

e) Yer gördü Belgesi

 

f)Kantin kiralama ihalelisinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim

Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantincilik alanında işyeri açma belgesi, kantincilik alanında kalfalık, kantincilik alanında kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

  

      g) İlgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belge.

 

     ğ)İhaleye başka okul kantinini çalıştıran alınmayacaktır.

 

h) Okul Aile Birliği hesabına geçici teminatı gösterir banka dekontu,

     ( Ziraat Bankası  TR02 0001 0001 1612 0046 1250 11)

 

     Şartname ve diğer evraklar ilgili Anadolu Lisesi Müdürlüğünden alınabilir.

 

                           

                             İLAN OLUNUR.

Fatih Mahallesi 719. Sokak No.28 - (446) 214 16 05 214 20 73

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.